5823741545807872
Pompompurin Tote Bag (M) 粗繩手挽袋 (中) 名稱: Pompompurin 粗繩手挽袋 (中) 型號: 9-8159-4 尺寸 • 闊度: (頂) 40.5cm / (底) 32.5cm • 高度: 38cm • 深度: 9cm 物料: 聚酯纖維 手挽袋造型精美! 粗繩帶可以手挽,舒適之餘,揹上肩膊或斜揹亦無負擔 ♪ 能擺放水樽、雨傘、文件之外,還能當購物 Product #: manisgift-Pompompurin Tote Bag (M) 粗繩手挽袋 (中) 2024-12-10 Regular price: $HKD$199.0 Available from: Manis E-shopIn stock