5836272237150208 Manis E-shop My Melody PVC Mesh Bag (S) 文件袋 (細) 產品詳情 產品名稱: My Melody 文件袋 (細) 型號.: 9-3580-79 尺寸: 19.5W x 15H cm 物料: PVC 適合用於收納文具、單據、便條紙等小物件。 背面的網底設計,讓你容易找到所需物品。 用料輕身,輕便攜帶,也很推薦去旅行使用喔! 安全警告: 請在成人指導下使用。 Product Product #: manisgift-My Melody PVC Mesh Bag (S) 文件袋 (細) 2022-04-11 Regular price: $HKD$22.0 Available from: Manis E-shopIn stock