6025733900730368
My Melody PVC Mesh Bag (M) 文件袋 (中) 產品詳情 產品名稱: My Melody 文件袋 (中) 型號: 9-3581-40 尺寸 • 闊度: 25cm • 長度: 18cm 物料: PVC 適合用於收納文具、單據、便條紙等小物件。 背面的網底設計,讓你容易找到所需物品。 用料輕身,輕便攜帶,也很推薦去旅行使用喔! 注意事項: 圖片只供參考。圖示顏 Product #: manisgift-My Melody PVC Mesh Bag (M) 文件袋 (中) 2024-12-01 Regular price: $HKD$27.0 Available from: Manis E-shopIn stock