5081798820364288 Manis E-shop Batman PVC Mesh Bag (M) 文件袋 (中) 產品詳情 產品名稱: Batman 文件袋 (中) 型號.: B1-3581-1 尺寸: 25W x 18H cm 物料: PVC 適合用於收納文具、單據、便條紙等小物件。 背面的網底設計,讓你容易找到所需物品。 用料輕身,輕便攜帶,也很推薦去旅行使用喔! 安全警告: 請在成人指導下使用。 Product Deta Product #: manisgift-Batman PVC Mesh Bag (M) 文件袋 (中) 2023-01-17 Regular price: $HKD$24.0 Available from: Manis E-shopIn stock