6670233622413312 Manis E-shop Pompompurin CNY Red Pocket "滋味佳餚" 燙金利是封 產品詳情 產品名稱: Pompompurin "滋味佳餚" 燙金利是封 (6個一包) 型號.: 9-7541-6 尺寸: 8.6Wx10.8H/cm 物料: 紙 安全警告: 請在成人指導下使用。 Product Detail Product Name: Pompompurin CNY Red Pocket (6p Product #: manisgift-Pompompurin CNY Red Pocket "滋味佳餚" 燙金利是封 2022-01-23 Regular price: $HKD$25.0 Available from: Manis E-shopIn stock
manisgiftManis E-shop